REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zadymianie24.pl

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. zadymianie24.pl prowadzona przez BLUE STEAM PL w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania Bukowania towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z bukowaniem, utrzymywana przez BLUE STEAM PL w domenie zadymianie24.pl
 2. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem bukowania zgodnie z niniejszym regulaminem;
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Bukowania Towaru w ramach zadymianie24.pl.
 4. Firma – przedsiębiorca BLUE STEAM PL z siedzibą w Katowicach, ul. Ludwika 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9542837791, REGON 521475754, E-mail biuro@zadymianie24.pl, tel. (+48) 536-339-779, udostępniający towary do bukowania w ramach zadymianie24.pl,
 5. Bukowanie – procedura bukowania konkretnego towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania bukowania;
 6. Konto – prowadzone dla klienta przez BLUE STEAM PL pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach zadymianie24.pl
 7. Rejestracja – procedura zakładania konta.
 8. Magazyn – towary prezentowane na stronach sklepu zadymianie24.pl lokalnie znajdują się w Polsce.

 1. Ceny produktów widoczne na stronach sklepu www.zadymianie24.pl wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów wysyłki do klienta.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.zadymianie24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient bukując towar w oparciu o niniejszy regulamin i za pomocą strony internetowej
  www.zadymianie24.pl.
 4. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem bukowaniem, zadymianie24.pl niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. Promocje, upusty i inne obniżki w sklepie www.zadymianie24.pl nie łączą się ze sobą.

§ II. ZAKUPY I WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Bukowanie w sklepie internetowym www.zadymianie24.pl można składać wypełniając formularz zamówienia.
 2. W celu dokonania bukowania konieczne jest wypełnienie formularza oraz podanie kompletnych i prawidłowych danych.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz akceptacja warunków bukowania i regulaminu sklepu www.zadymianie24.pl dostępnych na jego stronie.
 • Bukowanie można składać poprzez stronę www.zadymianie24.pl – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
 • jeżeli wpłata zaksięgowana jest do godz.12 danego dnia – towar wysyłany jest w tym samym dniu.
 • jeżeli księgowanie następuje po godz.12 – wysyłka realizowana jest następnego dnia.
 • Realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
 • Realizowanie zamówień odbywa się w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego sposób.
 2. Każda umowa Bukowania będzie potwierdzona dowodem przez maila.

§ III. ZWROT TOWARU

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 10 dni bez podania przyczyny.
 2. Kupujący ma prawo zwrócić zamówiony towar, pod warunkiem że towar zostanie zwrócony w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu.
 3. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć i wysłać na adres e-mail (lub korespondencyjny) Sprzedającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 4. W takim przypadku Kupujący ponosi koszty wysyłki towaru. Zwrot towaru należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 5. Po upływie 14 dni roboczych Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru.
 6. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi śladów użytkowania.
 7. Towar, który nosi jakiekolwiek ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep www.zadymianie24.pl posiadają gwarancję.
 2. Zgłaszając reklamację produktu, należy przesłać uszkodzony towar w odpowiednio zabezpieczonej paczce na adres sklepu wraz z protokołem reklamacyjnym i dowodem zakupu.
 3. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zadymianie24.pl
 4. Sklep www.zadymianie24.pl ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub w inny sposób dogodny dla Kupującego.

§ V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień.
 2. W przypadku wyrażenia zgody przez klienta dane te mogą być wykorzystane również w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.zadymianie24.pl.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawy a także usunięcia z bazy danych sklepu www.zadymianie24.pl.

§ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jakiekolwiek spory wynikłe z umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze negocjacyjnej.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa ukraińskiego.

Dołącz do naszego newslettera!

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.

Produkt dodany do porównania